Wpis nr 1 (1 z 1)

Stawka podatku

  • 19% podstawy opodatkowania - dochody osób prawnych - podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych.
  • 19% uzyskanego przychodu – dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  • 19% podstawy opodatkowania – dochody zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskane przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  • 9% podstawy opodatkowania ( dochody osób prawnych) - w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych)