Rachunkowość

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r…

Więcej

Podatki - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek liniowy w 2019 r.

Stawka podatku liniowego wynosi: 19%.

Skala podatkowa w 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku do 85 528 zł – podatek wynosi : 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr.

Więcej

Podatki - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limity przychodów w 2019 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali…

Więcej

Podatki - Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku

Dochody osób prawnych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach, dochody zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskane przez podatnika…

Więcej

Amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja

Prawo do jednorazowej amortyzacji ma podatnik rozpoczynający działalność i tzw. mały podatnik.

Więcej

VAT

Ulga na zakup kasy rejestrującej

90% ceny zakupu (netto) nie więcej niż 700 zł.

Mały podatnik VAT

Podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1200 000 euro – w 2019 r. limit ten wynosi 5 135 000 zł.