Wpis nr 1 (1 z 1)

Jednorazowa amortyzacja

  • Prawo do jednorazowej amortyzacji ma podatnik rozpoczynający działalność i tzw. mały podatnik*.
  • Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 50 000 euro – w 2017 roku jest to kwota 215 000 zł.

* - Małym podatnikiem w 2017 r. jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) w 2016 r. nie przekroczył 5 157 000 zł.