Strona 1 z 1, wpisów 3

Ulga na zakup kasy rejestrującej

90% ceny zakupu (netto) nie więcej niż 700 zł.

Mały podatnik VAT

Podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1200 000 euro – w 2019 r. limit ten wynosi 5 135 000 zł.

Zwolnienie podmiotowe w 2016 r.

Limity dla podatników kontynuujących i rozpoczynających działalność.

Więcej