Wpis nr 1 (1 z 1)

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r.

8 559 000 zł – Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł/euro.